Xem tất cả 12 kết quả

Cung cấp các loại quạt hút mùi cho nhà hàng như quạt hút mùi ly tâm tổng , quạt hút mùi ly tâm mini , quạt hút mùi nối ống , quạt hút mùi hướng trục ….

Giảm giá!
Được xếp hạng 5.00 5 sao
3,500,000  3,300,000 
Giảm giá!
Được xếp hạng 5.00 5 sao
2,900,000  2,800,000 
Giảm giá!
Được xếp hạng 5.00 5 sao
2,400,000  2,300,000 
Giảm giá!
Được xếp hạng 5.00 5 sao
2,100,000  2,000,000 
Giảm giá!
Được xếp hạng 5.00 5 sao
1,650,000  1,600,000 
Giảm giá!
Được xếp hạng 5.00 5 sao
1,600,000  1,500,000 
Giảm giá!
Được xếp hạng 5.00 5 sao
1,350,000  1,250,000 
Giảm giá!
Được xếp hạng 5.00 5 sao
1,400,000  1,200,000 
Giảm giá!
Được xếp hạng 5.00 5 sao
1,000,000  850,000 
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Được xếp hạng 5.00 5 sao
Giảm giá!
Được xếp hạng 5.00 5 sao
1,550,000  1,500,000